Jęczmień ozimy

Jęczmień jest gatunkiem zbóż klasyfikującym się na 4 miejscu pod względem uprawy. 

Jęczmień ozimy posiada jeden z największych (obok pszenicy) potencjałów plonotwórczych. Wczesne dojrzewanie pozwala na lepszą organizację żniw. Wczesne zbiory jęczmienia umożliwia uprawę poplonów wysiewanych jako rośliny regenerujące w zmianowaniach z dużym udziałem zbóż. Z wczesnym rozwojem związana jest również największa wśród zbóż tolerancja na suszę wiosenną, dzięki możliwości najlepszego wykorzystania zapasów wody pozimowej. Jęczmień ozimy jest doskonałym przedplonem dla rzepaku ozimego. 
 
 

Jęczmień ozimy KWS KOSMOS

    TYP ODMIANY:

 • Odmiana pastewna

 • Hodowca: KWS

 

     CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 • Czołowa odmiana na polskim rynku
 • Elastyczny termin siewu
 • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna
 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1​

 

       PROFIL AGRONOMICZNY:

 • Odporność na wyleganie - dość duża

 • Zimotrwałość - średnia

 • Wysokość roślin - średnia

 

       ZIMOTRWAŁOŚĆ (w skali 9-stopniowej)*:

 • Plon ziarna 2016-2018, poziom a1: 100% wzorca – 78,8 dt/ha - bardzo wysoki 
 • Plon ziarna 2016-2018, poziom a2: 200% wzorca - 91,8 dt/ha - bardzo wysoki

 

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna. 

Wróć