Żyto hybrydowe

KWS Zboża od wielu lat rozwija technologię systemu POLLENPLUS® odpowiedzialnego za wysoką odporność odmian żyta hybrydowego na sporysz, która jest porównywalna z najlepszymi odmianami populacyjnymi. Odmiany wyhodowane w tej technologii są zdolne do wytwarzania dużej ilości własnego pyłku, co zapewnia wysoką stabilność plonowania oraz odpowiednią jakość zbieranego plonu. 

Żyto ma mniejsze wymagania glebowe w stosunku do pozostałych zbóż, lepiej znosi większe zakwaszenie gleb, dobrze wykorzystuje zapasy wody po zimie, a także wyróżnie się największą zimotrwałością z uwagi na dużą mrozoodporność.

Żyto hybrydowe KWS DOLARO

Dolaro to odmiana żyta hybrydowego charakteryzująca się bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania we wszystkich rejonach uprawy. W latach 2016-2019 była najwyżej plonującą odmianą w Polsce. Jest silna i zdrowa z bardzo wysoką odpornością na choroby i stres. 

  • rekordowa plenność  

  • bardzo dobra zdolność krzewienia  

  • najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności na wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce 

  • bardzo dobra zdrowotność – wysoka odporność na rdzę, rynchosporiozę i septoriozę liści, dobra na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego  

  • system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem  

  • Plon ziarna w badaniach COBORU nawet do 130% wzorca 

Wróć