Pszenica ozima

Pszenica ozima stanowi największy areał zbóż uprawianych na terenie naszego kraju, sięgający w ostatnich latach 2 mln hektarów. 

Z uwagi na przeznaczenie ziarna pochodzącego z produkcji tego gatunku zbóż wyróżnia się następujące grupy klasyfikacyjne: E – elitarna chlebowa, A – jakościowa chlebowa, B – chlebowa, K – na ciastka oraz C – inne. Pszenice z grupy E, A, B – to pszenice uprawiane na cele młynarsko-piekarnicze i cele konsumpcyjne natomiast grupę C stanowią pszenice uprawiane na cele paszowe.

Pszenica ozima MOMENTUM

MOMENTUM to nowa, wysokoplonująca odmiana paszowa pszenicy ozimej, duńskiej hodowli Nordic Seed (znanej z takich odmian, jak Skagen czy Torp). Zarejestrowana w Danii od 2019 roku. Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby, w szczególności na rdzę żółtą oraz mączniaka prawdziwego. Posiada wysoką zdolność do silnego krzewienia. 

TYP ODMIANY:
➢ Odmiana paszowa, grupa C
➢ Hodowca: NORDIC SEED
➢ Rejestracja: Dania 2019
 
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
➢ MOMENTUM to nowa, wysokoplonująca odmiana paszowa pszenicy ozimej, duńskiej hodowli Nordic Seed (znana z takich odmian, jak Skagen, Torp, i in.)
➢ Bardzo wysoka odporność na choroby, szczególnie na rdzę żółtą
➢ Rozwój jesienny: średni do bardzo szybkiego. Polecana do późniejszych siewów
➢ Rozwój wiosenny: szybki
➢ Wysoka zdolność do silnego krzewienia
 
PROFIL AGRONOMICZNY:
➢ Termin kłoszenia – średni
➢ Termin dojrzewania – średni do średnio późnego
➢ Wysokość roślin - niskie do średnio wysokich (70 – 81 cm)
➢ Odporność na wyleganie – średnia (przy intensywnym nawożeniu azotowym zalecane jest skracanie roślin) PODATNOŚĆ NA CHOROBY (1 – niska / 5 - wysoka)*:
➢ Mączniak prawdziwy – niska – 1,0
➢ Septorioza liści - niska – 1,0 ➢ Rdza żółta – niska – 1,0
➢ Rdza brunatna – niska do średniej – 2,0 * - źródło: Doświadczenia rejestrowe 2018-2019, Dania
 
ZIMOTRWAŁOŚĆ:
➢ Średnia do dobrej (określana na podstawie badań własnych Nordic Seed)

Wróć