Jęczmień jary

Jęczmień jest gatunkiem zbóż klasyfikującym się na 4 miejscu pod względem uprawy. 

Jęczmień jary ma wyższe wymagania glebowe niż pozostałe zboża przede wszystkim z uwagi na jego mało rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacji. Charakteryzuje się jednak większą niezawodnością plonowania, gdyż jest mniej wrażliwy na czynniki klimatyczne, takie jak niedobór opadów, czy też wzrastającą długość dnia. O wysokości plonu decydują:  genetyczny potencjał plonowania odmiany, naturalna produkcyjność gleby, klimat oraz rodzaj zastosowanej technologii uprawy. Nierównomierny rozkład opadów czy też zbyt niskie pH gleby może znacząco ograniczyć jego plonowanie. Należąca do naszej Grupy hodowla NORDIC SEED jest wiodącym hodowcą jęczmienia jarego. W portfolio firmy na stałe zapisały się takie odmiany jak: EVERGREEN, CROSSWAY, LAURIKKA, IRON czy ARGENTO.

Jęczmień jary KWS OLOF

Wybitna zdrowotność liści i wysoki plon

TYP ODMIANY:

 • Odmiana typu pastewnego
 • Hodowca: KWS Lochow
 • Rejestracja: Polska 2010

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 • Odmiana pastewna o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki
 • Dobra odporno na choroby – w szczególności na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość jęczmienia
 • Dobrze wykształcone ziarno – wyróżnia się wysoką masą tysiąca ziaren i dobrym wyrównaniem ziarna
 • KWS OLOF – to bardzo dobra odmiana do integrowanej technologii produkcji – ponadprzeciętna zdrowotność i dobra odporność na wyleganie

PROFIL AGRONOMICZNY:​

 • Termin kłoszenia – średni
 • Termin dojrzewania – średnio późny
 • Wysokość roślin – 77 cm (krótkie)
 • Odporność na wyleganie – 6,0 (w skali 9-stopniowej / średnia)

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY (w skali 9-stopniowej):​

 • Mączniak prawdziwy – 8,2
 • Rynchosporioza – 8,0
 • Plamistość siatkowa – 7,7
 • Ciemnobrunatna plamistość – 7,4
 • Rdza jęczmienia – 7,9

ODMIANA ZALECANA DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA (COBORU):

 • KWS OLOF jest odmianą rekomendowaną do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego

SKŁADOWE PLONU I JEGO JAKOŚĆ:

 • Plon ziarna, poziom a1: 102% wzorca (____ dt/ha)
 • Plon ziarna, poziom a2: 100% wzorca (____ dt/ha)
 • MTZ: 47,6 g
 • Wyrównanie ziarna (>2,5 mm): 86%
 • Parametry jakościowe ziarna (w skali 9-stopniowej):

  - Zawartość białka: 4
  - Gęstość ziarna w stanie zsypnym: 4
  * - źródło: KWS, COBORU, 2015

WYMAGANIA GLEBOWE:

 • KWS OLOF może być z powodzeniem uprawiany na słabszych stanowiskach - glebach „granicznych” dla jęczmienia jarego, będących w dobrej kulturze

ZALECANA NORMA WYSIEWU:

Kompleks glebowy Pszenny bardzo dobry Pszenny dobry Żytni bardzo dobry
Termin siewu Ilość wysiewu: szt. kiełk. ziaren/m2
Od połowy do końca marca (Optymalne warunki glebowe) 260 - 300 260 - 280
Od połowy do końca marca (Średnie warunki glebowe) 280 - 320 280 - 300
Początek kwietnia 280 - 320 280 – 300
Połowa kwietnia 320 - 380 300 – 360
UWAGA W zależności od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowaną normę wysiewu należy skorygować
Docelowa obsada kłosów 650 – 700 szt./m2 600 – max 650 szt./m2

 

SILNE STRONY ODMIANY:

 • Bardzo wysoki potencjał plonowania
 • Dobra odporność na choroby
 • Dobrze wykształcone ziarno
 • Bardzo dobra odmiana do integrowanej technologii produkcji
 • Odmiana sprawdzona i wierna w plonowaniu. Zalecana do uprawy na obszarze 14 województw

Wróć