Rzepak ozimy

Rzepak należy do grupy roślin oleistych najczęściej uprawianej na terenie naszego kraju. 

W klasyfikacji odmian wyróżnia się wyróżnia się odmiany mieszańcowe (hybrydowe) i populacyjne (liniowe). Liczba odmian zarejestrowanych w kraju lub pochodzących z Katalogu Wspólnotowego jest naprawdę duża. Dlatego też przy doborze odpowiedniej odmiany bierze się pod uwagę następujące kryteria: potencjał plonowania, zimotrwałość, zdrowotność oraz coraz częściej zawartość oleju w nasionach. Wiąże się to z tendencją sprzedaży nasion rzepaku po zbiorach i dopłat do skupu tych nasion z tytułu zawartości oleju na tak zwanych warunkach niemieckich. W ofercie naszej firmy posiadamy nasiona rzepaków takich firm jak: Monsanto, Bayer, Euralis, Rapool oraz Syngenta.

Rzepak ozimy DK EXPRESSION

DK Expression hybrydowa odmiana rzepaku zarejestrowana w Polsce w 2015 roku,  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. W Doświadczeniach Rejestrowych COBORU 2015 osiągnęła  plon 5,74 t/ha (119% wzorca). Odmiana charakteryzuje się doskonałą zdrowotnością odporność na sucha zgniliznę kapustnych, posiada gen RLM7. W oficjalnych wynikach zawsze osiąga jeden z najlepszych wyników zawartości tłuszczu. Cechy wyróżniające DK Expession

  • Bardzo wysoki plon
  • Szybki rozwój roślin jesienią
  • Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrane plony
  • Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
  • Zdolność odmiany do szybkiej regeneracji po zimie na skutek szybkiego przyrostu biomasy
  • Stanowiska glebowe: lekkie, średnie i mniej zasobne gleby. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu

Wróć