SMP Group

POLISH AGRO jest generalnym dystrybutorem produktów firmy SMP GROUP.

SMP GROUP jest producentem środków pomocniczych dla rolnictwa.

Dzięki posiadanej wiedzy oraz współpracy z naukowcami z Polski i z zagranicy dostarcza innowacyjne produktypoparte wieloma latami badań naukowych. Doświadczenie z zakresu optymalizacji zabiegów ochrony roślin pozwala firmie SMP na tworzenie produktów oczekiwanych przez rolników w dobie integrowanej ochrony roślin.

http://www.smp.agro.pl/

NEUTRAL

 

zczególnie polecany do:

  • herbicydów sulfonylomocznikowych
  • glifosatu

Preparat zawiera:

  • związki powierzchniowo-czynne
  • związki neutralizujące oraz rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony rośin

Zalecana dawka: 5 l/1000 l wody

 

Badanie jakości mycia opryskiwacza

Preparat Neutral został przebadany w Instytucie Ochrony Roślin-PIB Oddział Sośnicowice w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin. Badano popłuczyny po dawce 20 g/ha herbicydu sulfonylomocznikowego zawierającego substancję aktywną tribenuron w formulacji WG rozpuszczoną w 200 litrach wody.

Analizowano następujące próby:

  • mycie wodą
  • mycie preparatem Neutral

Wyniki badań

Mycie wodą

Próba, w której umyto opryskiwacz wodą zawierała 0,6% substancji aktywnej tribenuron metylu, co w przypadku wykonania oprysku na plantacji rzepaku może skutkować uszkodzeniami roślin widocznymi na zdjęciu.

Mycie preparatem Neutral

Umycie opryskiwacza preparatem Neutral spowodowało bardzo dokładne usunięcie substancji aktywnej poniżej poziomu wykrywalności (poniżej 0,04%). Atest analityczny 889/2013/RŻ.

Sposób stosowania

Opryskiwacze bez systemu myjącego

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Opróżnić zbiornik opryskiwacza, usunąć zanieczyszczenia przy użyciu wody. Zbiornik napełnić do połowy wodą i dodać preparat w stężeniu 0,5% v/v (5 l na 1000 l wody). Włączyć mieszadło i przepłukać wszystkie obwody układu cieczowego. Uzupełnić zbiornik wodą do pełna i mieszać przez 10-15 minut, następnie opróżnić zbiornik. W celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu 0,5 % v/v (np. 50 ml preparatu na 10 l wody). Wypłukać wnętrze zbiornika i wszystkie obwody czystą wodą, następnie opróżnić zbiornik. Napełnić zbiornik do pełna czystą wodą, włączyć mieszadło i przepłukać wszystkie obwody układu cieczowego, następnie opróżnić zbiornik. Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usuwać w miejscu nieużytkowanym rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód.

Opryskiwacze z systemem myjącym

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Środek stosować w stężeniu 1% v/v (1 l na 100 litrów wody). Preparat rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wlać do rozwadniacza. Postępować zgodnie z procedurą użytkowania systemu myjącego, zalecaną przez producenta opryskiwacza, uzupełnić wodą i włączyć system myjący. W celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu 0,5% v/v (np. 50 ml preparatu na 10 l wody). Przepłukiwać zbiornik i instalację czystą wodą. Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usunąć w miejscu nieużytkowanym rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód.

PDF

Wróć