NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA MOCZNIK

MEGA Mocznik

AZOT (N)

całkowity w formie amonowej 46,0

Zawartość biuretu najwyżej      1,2

 

Przeznaczenie

MEGA Mocznik jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Może być stosowany pod wszystkie roślny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. 

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Z względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z DAP/MAP, nawozami NPK, solą potasową i jedynym nawozem azotowym- siarczanem amonowym. 

 

Stosowanie 

MEGA Mocznik może być zastsowany na wszystkie rodzaje gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub świeżo wapnowanych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny. Można go stosować w postaci stałej, ale również w postaci ciekłej. 

 

Wróć