NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA 10

MEGA 10 

AZOT (N)                                  

całkowity w formie amonowej    10,0

FOSFOR

Pieciotlenek fosforu rozpuszczalny 

w obojętnym roztworze cytrynianu 

amonu i wodzie                           26,0

 

Przeznaczenie 

Nawóz MEGA 10 to uniwersalny nawóz rolniczy przeznaczony do stosowania na wszystkie typy gleb i pod wszystkie rośliny uprawne. Zaletą nawozu MEGA 10 jest stosunek fosforu do potasu 1:1, więc dobrze sprawdzi się na stanowiskach ubogich w fosfor. 

Stosowanie 

Największą efektywnosć działania nwozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawozu zaleca się przyoranie. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najleiej wykonać wczesną wiosną. 

Wróć