NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA 8

MEGA 8 

AZOT (N)

całkowity w formie amonowej    8,0/7,0

FOSFOR

Pieciotlenek fosforu rozpuszczalny

w obojętnym roztworze cytrynianu 

amonu i wodzie                          20,0/19,0 

TLENEK POTASU 

rozpuszczalny w wodzie            30,0/29,0

SIARKA (S)                               2,0-3,0

 

Przeznaczenie 

Nawóz MEGA 8 to uniwersalny nawóz rolniczy przeznaczony do stosowania na wszystkie typy gleb i pod wszystkie rośliny uprawne. MEGA 8 dobrze sprawdza się na glebach ubogich w potas oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego. Zaleca się stosowanie do nawożenia roślin potasolubnych, takich jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma. Zaleca się także stosować nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokości 10-20 cm. 

Stosowanie

Największą efektywnosć działania nawozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawozu zaleca się przyoranie. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najleiej wykonać wczesna wiosną, 

Wróć