NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA CAN

MEGA CAN

AZOT (N) całkowity              27,0

w formie amonowej               13,5 

w formie azotanowej             13,5 

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny 

w wodzie                                5,0 

Tlenek magnezu całkowity    3,0

 

Przeznaczenie

Nawóz MEGA CAN (saletra wapniowo-amonowa) to uniwersalny nawóz azotowy przeznaczny do stosowania na wszystkie typy gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, użytki zielone oraz w sadownictwie. Nawóz można stosować od wiosny do lata. 

 

Stosowanie

Ze względu na zawartość wapnia i magnezu zaleca sie stosować nawóz mieszając go z glebą na głebokości 10-15 cm. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zaleca się wysiew pogłównie na wilgotną glebę lub przed deszczem. 

 

Wróć