NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA 5

MEGA 5 

AZOT (N)

całkowity w formie amonowej            5,0

FOSFOR 

Pięciotlenek fosforu rozpuszczaly 

w obojętnym roztworze cytrynianu 

amonu i wodzie                             15,0/17,0

TLENEK POTASU 

rozpuszczalny w wodzie               10,0/36,0

SIARKA (S)                                            2,0 

 

Przeznaczenie 

Nawóz MEGA 5 to uniwersalny nawóz rolniczy przeznczony do stosowania na wszystkie typy gleb i pod wszystkie rośliny uprawne. MEGA 5 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma. Zaleca się także stosować nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokości 10-20 cm. 

Stosowanie 

Największą eektywnosć działania nawozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawozu zaleca się przyoranie. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. 

Wróć