NAWOZY MINERALNE

W naszej ofercie znajdują się również nawozy mineralne, takie jak:

MEGA KALI

MEGA KALI

TLENEK POTASU 

rozpuszczalny w wodzie                60,0

Przeznaczenie

Nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszyskich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie (tytoń, chmiel, niektóre warzywa, drzewa i krzewy owocowe, niektóre kwiaty). Na plantacjach dobrze zaopatrzonej w potas rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej oraz uruchamiają miechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników. Ponadto potas dodatnio wpływa na regenerację roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny oraz warunkuje odpowiednią szybkość akumulacji suchej masy w okresie intensywnego wzrostu. 

Stosowanie 

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nwozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych najlepiej nawozić wczesna wiosną. W razie konieczności wyprowadzenia do gleby dużej ilości składnika, część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszeg pokosu lub po wypasie zwierząt. 

 

 

 

 

Wróć