WAPNO

MEGA GRANCALC

MEGA GRANCALC 

Tlenek wapnia (CaO) całkowity          min 50% (m/m)

Węglan wapnia (CaCO3) całkowity    min 90% (m/m)

Granulacja                                            3-6 mm, min. 90%

Wilgotność                                           ok. 2%

MEGA GRANCALC to innowacyjny granulowany nawóz wapniowy. Dzięki granulacji i niezwykle wysokiej reaktywności otwiera nowe możliwości w schemacie odźywania roślin wapniem. Zalecany jest do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. 

Zalety wapna MEGA GRANCALC

 • niższa dawka na hektar od klasycznego wapna sypkiego
 • szerokie okno aplikacji: pożniwnie, przedsiewnie, pogłownie
 • bardzo dobra reaktywność. Min. 98%
 • najsuchsze wapno na rynku, pochodzące z polskiej kopalni

Stosując MEGA GRANCALC otrzymujesz: 

 • uregulowanie pH
 • poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby 
 • dostarczenie plonotwórczego składnika pokarmowego
 • rozwój pożytecznych mikroorganizmów 
 • zwiększenie magazynowania składników pokarmowych w glebie
 • przyspieszenie tworzenia prochnicy 
 • neutralizację toksycznego glinu 

Wróć