Szymon Hoppe

 

 

O Szymonie:

Szymon jest pasjonatem rolnictwa i pracuje w firmie Polish Agro prawie od samego początku jej funkcjonowania na rynku polskim. Służy pomocą i chętnie doradza gospodarstwom w zakresie agronomii, technologii uprawy i nawożenia, czy doboru odmian. W szczególności interesuje się nasiennictwem.

Swoje doświadczenie zawodowe budował od najmłodszych lat, przechodzą przez wszystkie szczeble ciężkiej pracy w sektorze szeroko rozumianego rolnictwa. Od 12 lat odpowiedzialny jest za sprzedaż i promocję produktów agro. Dzięki pracy w międzynarodowej firmie jeszcze szerzej analizuje rozwój polskiego rolnictwa i czekającej go transformacji. W roku 2019 dołączył również do grona kadry zarządzającej Polish Agro i objął funkcję dyrektora handlowego .

Szymon jest doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia i nieustannie dokształca się w zakresie aktualnych zagadnień związanych z rolnictwem (m.in. w Instytucie Ochrony Roślin PIB Poznań) i najnowszych rozwiązań dla tego sektora. Prywatnie Szymon lubi spędzać czas aktywnie, jego ulubiony sport to koszykówka oraz jazda motorem. Od najmłodszych lat jest również pasjonatem motoryzacji.