Żyto ozime

Areał uprawy żyta ozimego jest nadal bardzo znaczący i wiąże się z dużym udziałem w naszym kraju lekkich typów gleb, na których jest ono głównie uprawiane.

Żyto ma mniejsze wymagania glebowe w stosunku do pozostałych zbóż, lepiej znosi większe zakwaszenie gleb, dobrze wykorzystuje zapasy wody po zimie, a także wyróżnie się największą zimotrwałością z uwagi na dużą mrozoodporność.

Żyto ozime KWS BONO

Tolerancyjne na zimę!
Czytaj więcej...

Żyto ozime KWS DANIELLO

Plon w wysokiej formie!
Czytaj więcej...

Żyto ozime KWS LIVADO

Nowy wymiar plonu!
Czytaj więcej...