Finanse

Polish Agro Sp. z o.o. należy do jednej z najstarszych, najsilniejszych finansowo i najbardziej stabilnych Grup Kapitałowych działających w branży rolnej w Europie.

Siła finansowa Grupy

W skład Grupy wchodzi ponad 80 firm działających w 15 krajach. Roczny obrót przekracza 4,4 mld EUR.

Dzięki renomie i sile finansowej Grupy, szybkiemu rozwojowi w Polsce oraz kompleksowej obsłudze rolnictwa Polish Agro zapewnia swoim partnerom:

  • pełne bezpieczeństwo transakcji
  • wiarygodność popartą ponad stuletnią historią działalności Grupy
  • możliwość rozliczeń barterowych (sprzedaż środków produkcji rolnej i rozliczenie poprzez skup zbóż, rzepaku i kukurydzy)
  • dogodne terminy płatności
  • jasne i przejrzyste warunki współpracy
  • rzetelne wywiązywanie się z zawartych umów handlowych