Historia

Polish Agro jest częścią jednej z największych grup kapitałowych działających na europejskim rynku rolnym. Naszym bezpośrednim udziałowcem jest DAVA Agravis International A/S. Firmy wchodzące w skład grupy należą do wiodących firm rolnych w swoich krajach: m.in. Danii (Danish Agro i Vestjyllandsn Andel) Niemczech (Agravis Reiffeisen AG i Ceravis AG), Finlandii (Hankkija Oy) i krajach bałtyckich (Baltic Agro). W Polsce obok Polish Agro Grupa działa m.in. poprzez firmę Raitech Sp. z o.o. (dealera marki New Holland).

Cała grupa zatrudnia ok. 5 000 osób a jej roczny obrót wynosi ponad 5,9 miliarda EUR obrotu, osiągając zysk przed opodatkowaniem 87  mln EUR.W skład Grupy wchodzi ponad 80 firm działających w 17 krajach, głównie w basenie Morza Bałtyckieg

Spółka Polish Agro rozpoczęła działalność z końcem 2013, a w styczniu 2014 roku nabyła swój pierwszy obiekt – elewator w Jezierzycach k/Słupska mogący pomieścić 50 000 ton zbóż. W lipcu 2014 r. siedziba Spółki została ulokowane w Bydgoszczy. Obecnie Spółka poprzez sieć doradców agrotechnicznych prowadzi działalność na obszarze całej Polski Północnej i Centralnej.

PRZECZYTAJ O NASZEJ OFERCIE PRODUKTOWEJ!

W Polish Agro znamy realne problemy rolników i od lat skutecznie na nie reagujemy.

Zobacz więcej