Raport roczny grupy Danish Agro

Grupa Danish Agro jest wiodącym partnerem handlowym w branży rolnej w Skandynawii oraz w krajach położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Konsekwentne wykorzystywanie synergii, oraz integracja nowych firm w struktury Grupy zbudowały jej obecną pozycję na rynku.

Rok 2020 był rokiem trudnym, uderzyła w nas pandemia COVID-19.  Wszyscy pracownicy Grupy Danish Agro musieli sprostać bardzo wysokim wymaganiom i nowym procesom, których celem było zapewnienie kontynuacji naszej działalności. Udało nam się zagwarantować dostawy towarów i usług dla rolników, a ponadto dalej rozwijać naszą działalność i zwiększyć liczbę nowych transakcji handlowych. W 2020 r. osiągnęliśmy szereg głównych celów strukturalnych, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy.

Dlatego naprawdę imponujące jest to, że pomimo wyzwań, udało nam się zrealizować zysk przed opodatkowaniem w wysokości 66 mln euro, co oznacza poprawę o 12 mln euro w porównaniu z rokiem 2019. Satis-factory wynik został osiągnięty w oparciu o rekordowe obroty 5,295 mln euro, co oznacza poprawę o 11,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Poniżej można przeczytać Raport Roczny Grupy Danish Agro:

    See Danish Agro's annual report 2020 (UK)

    See Danish Agro's annual report 2019 (UK)

See Danish Agro's annual report 2018 (UK)

See Danish Agro's annual report 2017 (UK)

See Danish Agro's annual report 2016 (UK)

See Danish Agro's annual report 2015 (UK)

See Danish Agro's annual report 2014 (UK)

See Danish Agro's annual report 2013 (UK)

See Danish Agro's annual report 2012 (UK)

 

Hier können Sie Danish Agro’s Geschäftsbericht 2015 in Deutsch lesen (DE)

Hier können Sie Danish Agro’s Geschäftsbericht 2014 in Deutsch lesen (DE)