Zarząd firmy


Mathias Eisert

Prezes Zarządu

Jacek Chmara

Prokurent, Dyrektor Finansowy

Marcin Ussorowski

Prokurent, Dyrektor Logistyki